Eliteguias GUÍAS     TRUCOS     LOGROS     TROFEOS     FORO     BUSCAR   Eliteguias

 

Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call

Trucos Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call

Descubre todos los trucos, códigos y secretos de Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call para Nintendo 3DS

 

 

Personajes desbloqueables

 

Aparte de los 4 personajes iniciales con los que elijas empezar al comienzo del juego, tendrás que desbloquear el resto. La mayoría de los personajes se desbloquean consiguiendo fragmentos de cristal, de los cuales hay 12 tipos y cada personaje está alineado con cierto tipo. Cuando consigues suficientes cristales de un tipo, podrás elegir un personaje de ese tipo para desbloquear. Entonces, tus cristales (de ese tipo) se resetearán a 0. Los personajes desbloqueables que no requieren conseguir fragmentos de cristal están limitados a Chaos y personajes de DLC.

 

-Cecil (FFIV), Squall (FFVIII), Vaan (FFXII), Tifa (FF:AC), Lightning (LR:FFXIII), Ciaran (FF:CC)

Consigue suficientes fragmentos de cristal verdes.

 

-Chaos (FF:D)

Consigue 20.000 puntos de ritmo y derrota a Chaos.

 

-Cid (FFIII), Locke (FFVI), Vivi (FFIX), Ashe (FFXII), Agrias (FF:T)

Consigue suficientes fragmentos de cristal naranjas.

 

-Edge (FFIV), Edgar (FFVI), Laguna (FFVIII), Jecht (FFX), Fran (FFXII)

Consigue suficientes fragmentos de cristal dorados.

 

-Firion (FFII), Terra (FFVI), Tidus (FFX), Sera (FFXII-2), Y'Shtola (FFXIV), Yuna (FFX-2)

Consigue suficientes fragmentos de cristal indigo.

 

-Galuf (FFV), Barret (FFVII), Eiko (FFIX), Lilisette (FFXI), Vanille (FFXIII)

Consigue suficientes fragmentos de cristal plateados.

 

-Kain (FFXIV), Celes (FFVI), Rinoa (FFVIII), Balthier (FFXII), Paine (FFX)

Consigue suficientes fragmentos de cristal azul.

 

-Lenna (FFV), Tifa (FFVII), Garnet (FFIX), Aphmau (FFXI), Hope (FFXIII), Rem (FF:T-0)

Consigue suficientes fragmentos de cristal blanco.

 

-Minwu (FFII), Faris (FFV), Seifer (FFVIII), Prishe (FFXI), Noel (FFXIII-2), Makina (FF:T-0)

Consigue suficientes fragmentos de cristal violeta.

 

-Onion Knight (FFIII), Cloud (FFVII), Shantotto (FFXI), Ace (FF:T-0), Benjamin (FF:MQ), Ramza (FF:T)

Consigue suficientes fragmentos de cristal amarillo.

 

-Princess Sara (FF), Rydia (FFIV), Aerith (FFVII), Yuna (FFX), Snow (FFXIII), Rikku (FFX-2)

Consigue suficientes fragmentos de cristal rosa.

 

-Sephiroth (FFVII)

Consigue suficientes fragmentos de cristal negro.

 

-Warrior of Light (FF), Bartz (FFV), Zidane (FFIX), Lightning (FFXIII), Zack (FFVII:CC), Cosmos (FF:D)

Personaje de DLC.

 

Passwords de tarjetas (versión japonesa)

 

En el menú principal selecciona Configuración y luego Password para desbloquear 3 copias de la tarjeta indicada. Respecto a las letras indicadas como abreviatura para cada carta:

 

[N]: Normal

[R]: Raras

[P]: Premium

 

Para los passwords, hiragana está en minúsculas y katakana en MAYÚSCULAS. Dos T (tt) se usan para palabras que terminan con un pequeño tsu.

 

001 [N] Warrior of Light: majimeka!

002 [N] Princess Sarah: hakanagebiji[yo]

003 [N] Firion: TADAdashi!

004 [N] Minwu: MISHIDE[I]A

004 [R] Minwu: nenreifushi[yo]u

005 [N] Onion Knight: NEGIbouzu

005 [R] Onion Knight: taikibansei

006 [N] Cid: takusaniru

006 [R] Cid: tokinohaguruma

007 [N] Cecil: kabaunogatokui

008 [N] Rydia: yowamushi!

008 [R] Rydia: ri[tsu]paninarimashita

009 [N] Kain: kabutonoshitahakinpatsu

010 [N] Edge: fukumenouji

011 [N] Bartz: hoshimi[tsu]tsu!

012 [N] Faris: DORESUmoniau

013 [N] Lenna: papupapu[U]

014 [N] Galuf: kiokusoushitsu

014 [R] Galuf: akatsukinoyonsenshi

015 [N] Terra: ai[tsu]tenani?

015 [R] Terra: MO-GURIfukafuka

016 [N] Locke: funayoigerogero

016 [R] Locke: TOREJI[YA]-HANTA-

017 [N] Celes: mafuuken

018 [N] Edgar: MASHI-NARI-

019 [N] Cloud: CHI[YO]KOBOatama

019 [R] Cloud: ki[yo]uminaine

020 [N] Aerith: ohanaichiGIRU

020 [R] Aerith: anataniaitai

021 [N] Tifa: kobushigabuki

021 [R] Tifa: chi[yo][tsu]tosenobiPANTSU

022 [N] Barret: MARINinochi

023 [N] Sephiroth: yakusokunochi

024 [N] Squall: kokounosenshi

024 [R] Squall: densetsunoSHI-DO

025 [N] Seifer: maji[yo]noPE[TSU]TO

025 [R] Seifer: zantetsukengaeshi

026 [N] Rinoa: uchi[yu]unohouroushi[ya]

027 [N] Laguna: otonanomiriki

028 [N] Zidane: shi(tsu)po!

028 [R] Zidane: hitoriji[ya]nai

029 [N] Vivi: ORUNITE[I]A

030 [N] Garnet: yawarakaoshiri

030 [R] Garnet: KOMANDOMISU!

031 [N] Eiko: MADAINSARI

031 [R] Eiko: omasenashi[yo]ukanshi

032 [N] Tidus: da[tsu]tsu-no!

032 [R] Tidus: ZANARUKANDOEIBUSU

033 [N] Yuna: O[TSU]DOAI

033 [R] Yuna: chichioyayuzuri

034 [N] Auron: monogatari

034 [R] Auron: masamunegenkaito[tsu]pa

035 [N] Jecht: musukoomoi

035 [R] Jecht: bukiyounaotousan

036 [N] Shantotto: KARABABA

036 [R] Shantotto: renpounokuroiakuma

037 [N] Prishe: nanji[ya]akori[ya]-!?

038 [N] Aphmau: NASHI[YU]MERA

040 [N] Vaan: BANji[ya]nakute

040 [R] Vaan: FURAN[tsu]tenansai?

041 [N] Ashe: denkahaji[yu]uki[yu]usai

042 [N] Balthier: shi[yu]jinkou

043 [N] Fran: sanshimainojiji[yo]

044 [N] Lightning: dareganeesanda

044 [R] Lightning: EKURE-RUFU[A]RON

045 [N] Snow: SERAnikubi[tsu]take

046 [N] Hope: oaikodesu!

047 [N] Vanille: nemurihime

048 [N] Y'shtola: akatsukinoketsumei

048 [R] Y'shtola: SHI[YA}-REANshi[yu][tsu]shin

049 [N] Benjamin: BENJI[YA]MIN

050 [N] Ramza: ARUMA!!

050 [R] Ramza: eiennominaraisenshi

051 [N] Agrias: HO-RI-NAITO

051 [R] Agrias: AGURIASUneesan

052 [N] Yuna (2ª versión): YUUNAn

053 [N] Rikku (2ª versión): RItantou

054 [N] Paine: PAtantou

055 [N] Ciaran: MIRURAnoshizuku

056 [N] Tifa (2ª versión): SEBUNSUHEBUN

057 [R] Zack: koinunoZA[TSU]KUSU

058 [N] Cosmos: hadashinomegami

059 [N] Chaos: genzounohate

060 [N] Ace: dokodemonemasu

060 [R] Ace: CHI[YO]KOBOdaisuki

061 [N] Machina: NEJINEJInitouri[yu]u

062 [N] Rem: KEHOKEHO[TSU]

063 [N] Serah: bukihaMO-GURI

063 [R] Serah: ARUTEMISUARO-

064 [N] Noel: minnagaikiteirumirai

064 [R] Noel: kobutsuhaADAMANTAIMAI

065 [N] Lightning (2ª versión): ki[yu]usaishi[ya]

067 [R] Fat Chocobo: ERUERUSAIZU

070 [N] Chocobo: CHI[YO]KOBOKI[TSU]KU

071 [R] Shiva: KU-RUBI[YU]-TI

072 [R] Ramuh: raitei

073 [R] Ifrit: shi[ya]kunetsunoou

074 [R] Odin: PAKARA[TSU]PAKARA[TSU]

075 [N] Bahamut: ri[yu]uou

075 [R] Bahamut: shi[yo]ukanji[yu]udaihi[yo]u

076 [N] Knights of Round: RAUNDOAIRANDO

076 [R] Knights of Round: ARUTE[I]ME[TSU]TOENDO

077 [N] Lich: tsuchinoKAOSU

077 [R] Lich: ikerushikabane

078 [N] Chaos: GA-RANDO

079 [R] Captain: kisamarahanrangundana!

081 [N] Koutei: UBO[A]-

083 [N] Xande: shinei!

083 [R] Xande: NOAnodeshi

084 [N] Cloud of Darkness: midorinoobasan

085 [R] Scarmiglione: harunoSUPURIMIRI[YO]-NE

086 [N] Cagnazzo: KUKAKAKA!

086 [R] Cagnazzo: fuyunoU[I]NA[TSU]TSU[O]

087 [R] Barbariccia: akinoFU[O]-RISHIA

088 [N] Rubicante: namaashichirari

088 [R] Rubicante: natsunoSAMAKANTE

089 [N] Golbez: tsukinotami

089 [R] Golbez: iidesutomo!

090 [N] Zeromus: BI[TSU]GUBA-N

090 [R] Zeromus: BURA[TSU]KUHO-RU

091 [N] Objet D'art: e-pi-pi-kasegi

091 [R] Objet D'art: kinnoharideichigeki

092 [N] Enkidu: ZEZAtoi[tsu]kiuchi

093 [N] Gilgamesh: genjinokote

094 [N] Omega: youshi[ya]nashi

095 [N] Shinryu: otakara?!

096 [N] Exdeath: mugadaisuki

096 [R] Exdeath: KAME[E][E][E][TSU]-!

097 [N] Magitek Armor: BA[TSU]KUATA[TSU]KU

098 [N] Ultros: ORUchi[ya]n

099 [N] Typhon: hanaiki

100 [N] Deathgaze: totsuzenkuruyo

100 [R] Deathgaze: kuchinonakakaraBAHAMU-TO

103 [N] Reno: TA-KUSU

103 [R] Reno: aibouhaRU-DO

104 [R] Ultimate Weapon: ki[yu]uki[yo]kuheiki

105 [N] Diamond Weapon: RAIJINGUSAN

106 [N] Jenova Synthesis: kansentai

106 [R] Jenova Synthesis: hoshinotainai

108 [N] Esthar Soldier: senakakakasenai

110 [N] Pupu: iseijin

110 [R] Pupu: mo[tsu]tochi[yo]udai!

111 [R] Tonberry King: ROIYARUKURAUN

112 [R] Giguantar: su[tsu]tenkororin

113 [N] Edea: mamasensei

113 [R] Edea: SHI-DOdaikirai

114 [N] Ultimecia: jikana[tsu]shi[yu]ku

114 [R] Ultimecia: yasumuhimanakuyonrensen

115 [N] Black Waltz 3: KAKAKA!

115 [R] Black Waltz 3: HIGI[YU][TSU]

116 [N] Ozma: KARAFURUBO-RU

117 [N] Trance Kuja: FUREASUTA-

118 [N] Necron: shinnoRASUBOSU

118 [R] Necron: NI[YU]-TONRINGU

119 [N] Anima: hanoSUFU[I]A

120 [N] Seymor Natus: ichigekinojihi

121 [N] Braska's Final Aeon: JI[E]KUTOBI-MU

122 [N] Gigas: JI[YA]IAN

123 [N] Goobbue: okorutokowai

123 [R] Goobbue: shi[yu]shi[yo]kuhaMANDORAGORA

124 [N] The Shadow Lord: mueidaiou

125 [N] Eald'narche: otonakodomo

128 [R] Gabranth: norainunoiji

132 [N] Manasvin Warmech: CHI[YU]-TORIARU

133 [R] Orphan: kokoronaisabaki

134 [N] Ultima, the High Seraph: NAISUBODE[I]

134 [R] Ultima, The High Seraph: AJI[YO]RAsandaikaiten

136 [N] Manikin: magaimono

137 [N] Feral Chaos: DEKAO

137 [R] Feral Chaos: shinnokonton

138 [N] Colossus: madouA-MA-

140 [N] Goblin: iiyatsumoiruyo

141 [N] Green Dragon: dokuGASU

141 [R] Green Dragon: DORAGONsentai

142 [N] Iron Giant: GURANDOSO-DO

142 [R] Iron Giant: jitsuhaokubi[yo]u

143 [N] Ahriman: shinosenkoku

143 [R] Ahriman: soratobumedama

144 [N] Sand Worm: suikomu

144 [R] Sand Worm: MIMIZU?IMOMUSHI?

145 [N] Zu: ki[yo]dainatori

145 [R] Zu: YU-ESUE-dehasugokutsuyoi

146 [N] Magic Pot: nakamihanaishi[yo]

146 [R] Magic Pot: ERIKUSA-chi[yo]udai!

147 [N] Lamia: yuuwaku

148 [N] Tonberry: jirijirisemaru

149 [N] Mover: DERUTAATA[TSU]KU

150 [N] Cactuar: kougekiataranai

151 [N] Hill Gigas: PANchira

152 [N] Coeurl: BURASUTA-

153 [N] Sahagin: GI[YO]GI[YO]!

153 [R] Sahagin: hangi[yo]jin

154 [N] Adamantoise: jihibiki

155 [N] Bomb: bo[tsu]ka-n!

156 [N] King Bomb: ki[yo]uakuFU[E]ISU

156 [R] King Bomb: bo[tsu][tsu][tsu][tsu]ka-n!!!

157 [R] Malboro: bannouyakumo[tsu]ta?

158 [R] Great Malboro: KUSAsabaizou

159 [R] Flan KARAMERUSO-SUtotomoni

160 [N] Jumbo Flan: BURURURURUN

160 [R] Jumbo Flan: tabetemooishikunaiyo

161 [N] Behemoth: ji[yo]uren

161 [R] Behemoth: dekainonihayai

162 [N] King Behemoth: yonrenda!!

162 [R] King Behemoth: METEOKAUNTA-

ANUNCIOS

 

Últimos trucos

Últimos juegos de Nintendo 3DS a los que se le han añadido trucos/códigos nuevos.
 
Witch & Hero III 

Witch & Hero III

Radiant Historia: Perfect Chronology 

Radiant Historia: Perfect Chronology

Mario Party: The Top 100 

Mario Party: The Top 100

80's Overdrive 

80's Overdrive

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth 

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

 

 

Información del juego

Plataforma: Nintendo 3DS

Desarrollador: Square Enix

Distribuidor: Koch Media

Fecha: 19 Septiembre 2014

¿No te funcionan los trucos?

Si no te funciona alguno de estos trucos para Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call no dudes en comentarlo en el foro y te ayudaremos con ello o se intentará buscar otros nuevos. También puedes colaborar con tus propios trucos o desbloqueables que falten.

Sigue a Eliteguias

Síguenos en las redes sociales para estar al día de todas las novedades en los juegos nuevos que vamos añadiendo y/o actualizando con todo tipo de información, así como cualquier noticia que sea de interés.

 

FACEBOOK | TWITTER | GOOGLE+ | YOUTUBE

 

CONTACTO | COLABORA | PRIVACIDAD | AVISO LEGAL

En Eliteguias llevamos desde 2007 destripando cualquier videojuego de PC o consolas para hacer las guías lo más completas y detalladas posibles, cuidando cada detalle y explicándolo todo de la mejor manera para que no te quedes atascado en ningún juego y te lo acabes al 100%.

Copyright © 2007-2018 Eliteguias - Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta web sin el consentimiento expreso del autor del mismo.