Eliteguias GUÍAS    TRUCOS    LOGROS / TROFEOS    FORO    BUSCAR

Guía Ni no Kuni 2: El Renacer de un Reino

Monstruos emanantes

02 Certebulín

 

 

Certebulín

 

-Nivel: 22

-Nivel de peligro: 1 estrella

-Hábitat: Bosque Zaragato

 

Recompensa individual

 

36.332 EXP

1.400 G

Trihoja medicinal x5